All for Joomla All for Webmasters
 
Tel: +40 248 281 550

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent trimestrului II 2019.

Societatea SC Northmetal SRL, cu sediul in mun Curtea de Arges, str. Valea Iasului, nr. 150, jud, Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/14/2010 avand CUI RO 27222424, reprezentata prin Director Executiv – Doncea Alin, avand ca domeniul de activitate dezvoltarea, productia si asamblarea de repere presate si sudate , tratarea si acoperirea metalelor, pentru industria auto si fondul pietii, are implementat/certificat un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2015 si un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008.

La toate punctele de lucru ale firmei se desfasoara activitati in conformitate cu legislatia in vigoare:
Pentru sediul din str. Ramnicu Valcea nr 150, jud, Arges, societatea detine Autorizatia de Mediu nr. 272 din 29.10.2009 revizuita la 4.12.2017, emisa pentru activitatea de fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule cod CAEN 2932, tratarea si acoperirea metalelor - cod CAEN 2561, contractul nr 4/2019 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, in sistemul de canalizare al municipiului Curtea de Arges. 

Conform conditiilor impuse prin autorizatia de mediu mai sus prezentata, societatea a efectuat următoarele demersuri:
-privind monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011-privind regimul deseurilor si H.G. nr. 856/2001-privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
- a întretinut în permanentă curătenia, a organizat colectarea selectivă a deseurilor;
- a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase);
- a transmis anual, la Agentia pentru protectia mediului, raportul privind gestionarea deseurilor;
- monitorizeaza parametrii de mediu in conformitate cu autorizatiade mediu;

În perioada 1.04.2019 - 30.06.019, din activitatea SC Northmetal SRL Curtea de Arges, nu au rezultat consecinte negative asupra mediului.

Top