All for Joomla All for Webmasters
 
Tel: +40 248 281 550

Informare publica Romcat GIC Metal

INFORMARE PUBLICA

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul cu privire la monitorizarea factorilor de mediu aferent trimestrului IV 2018.

Societatea SC Romcat GIC Metal SA, cu sediul in mun Curtea de Arges, str. Valea Iasului, nr. 150, jud, Arges, inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J03/6/1999, avand CUI RO 11364546, reprezentata prin Director Executiv – Doncea Alin, avand ca domeniul de activitate dezvoltarea, productia si asamblarea de repere presate si sudate , tratarea si acoperirea metalelor, pentru industria auto si fondul pietii, are implementat/certificat un Sistem de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2015 si un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale in conformitate cu SR OHSAS 18001:2008.

La toate punctele de lucru ale firmei se desfasoara activitati in conformitate cu legislatia in vigoare:

  • Pentru sediul din str. Ramnicu Valcea nr 150, jud, Arges, societatea detine Autorizatia de Mediu nr. 272 din 29.10.2009 revizuita la 4.12.2017, emisa pentru activitatea de fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule cod CAEN 2932, tratarea si acoperirea metalelor - cod CAEN 2561, Autorizatia nr. 7311/ 2016 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, in sistemul de canalizare al municipiului Curtea de Arges

Conform conditiilor impuse prin autorizatia de mediu mai sus prezentata, societatea a efectuat următoarele demersuri:

- a întretinut în permanentă curătenia, a organizat colectarea selectivă a deseurilor;

- a incheiat contracte pentru ridicarea deseurilor de orice tip (inclusiv pentru deseurile periculoase);

- a transmis anual, la Agentia pentru protectia mediului, raportul privind gestionarea deseurilor;

- monitorizeaza parametrii de mediu in conformitate cu autorizatiade mediu;

În perioada 1.10.2018 - 31.12.018, din activitatea SC Romcat GIC Metal Curtea de Arges, nu au rezultat consecinte negative asupra mediului.

Top